YouTube
Sarmat
File1
File1
File1
File1
File1
File1
File1
File1
File1
File1
File1
File1
File1
File1
File1
File1
PL DE

Witamy serdecznie

Jesteśmy przekonani, że w naszym agroturystycznym gospodarstwie znajdziecie Państwo wspaniałe miejsce do wypoczynku i rekreacji.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Szybkie linki

Oferta

Odwiedzin: 591903

Woda

Rzeki, jeziora, stawy

Świat zwierząt Okolice Krasiejowa są również atrakcyjne turystycznie ze względu na ogromne możliwości wypoczynku związanego z wodą. Są miejsca, gdzie można uprawiać sporty wodne, spływać kajakiem czy bawić się wędkowaniem, jak również zwyczajnie popływać i opalać się.

Mała Panew jest prawobrzeżnym dopływem Odry, biorącym swe początki w Cynkowie koło Woźników w województwie śląskim. W okolicach Krasiejowa rzeka ta, pomimo jej uregulowania, cechuje się znacznymi walorami przyrody nieożywionej, jak i ożywionej. Każda bowiem rzeka, poprzez swój specyficzny mikroklimat, znacząco wpływa na bogactwo występujących w jej sąsiedztwie roślin i zwierząt. Walory przyrody nieożywionej związane z działalnością rzeki w Krasiejowie najlepiej można obserwować przy niskich stanach jej wód. Mała Panew na tym odcinku na niemal całym przebiegu wcina się w starsze twory polodowcowe i triasowe, tworząc w kilku miejscach niewielkie przełomy i progi.

Przełom o długości kilkudziesięciu metrów można zaobserwować przy kamiennym, zabytkowym moście z 1913 roku koło boiska sportowego. Ponad lustrem wody lub najczęściej tuż pod jej powierzchnią występują tu odsłonięcia wiśniowych i szarych iłów. Tych samych, w których na terenie kopalni w Krasiejowie występują słynne skamieniałe kości kopalnych płazów i gadów. Być może również i tu występują ich szczątki. Poniżej przełomu, na granicy występowania triasowych osadów, mamy niewielki próg. Na przełomowych odcinkach koryto Małej Panwi zwęża się, wysokość jego krawędzi wzrasta i lokalnie rzeka płynie rozdzielonym korytem, pozostawiając w środku wyspy.

Bardzo interesujący jest odcinek rzeki zlokalizowany 1,5 km powyżej opisanego przełomu. Występuje tu również rozdział koryta, które dwoma odnogami opływa niewielką wyspę. W tym miejscu Mała Panew rozcina zbite, szare czwartorzędowe gliny morenowe. Przy niskich stanach wód można zaobserwować interesujące formy erozyjne tej gliny, charakteryzującej się znaczną odpornością na wymywanie. Około 120 m powyżej zlokalizowany jest kolejny próg z odsłaniającym się głazowiskiem występujących pierwotnie w osadach lodowcowych granitów skandynawskich. Łącznie występuje w tym miejscu, oprócz kilkudziesięciu małych do 30 cm średnicy kamieni, siedem dużych głazów, w tym kilka o średnicy przekraczającej metr. Największy z nich ma obwód 716 cm i zasługuje na ochronę w postaci pomnika przyrody. Jest to jedyne tak liczne nagromadzenie głazów naturalnego pochodzenia na całej długości Małej Panwi i bardzo rzadko spotykane w rzekach nizinnych. Stąd też cały odcinek z wynurzającym się z nurtu głazowiskiem, rozdzielonym korytem i wyspą, podobnie jak odcinek z rozcięciem pokrywy osadów triasowych, powinien podlegać ochronie jako ewenement na skalę nie tylko naszego regionu. Dolina Małej Panwi w Krasiejowie obfituje również w chronione i rzadkie gatunki roślin oraz zwierząt. W nurcie rzeki w kilku miejscach występuje rzadki gatunek rośliny wodnej - rzęśli hakowatej, która jest wskaźnikiem czystych wód. Natomiast w lasach i zaroślach nad jej brzegami rosną m.in.: skrzyp zimowy, rutewka orlikolistna, tojeść bukietowa, wyka kaszubska oraz chroniona paprotka zwyczajna.

Świat zwierząt jest tu równie bogaty jak szata roślinna. W nurcie rzeki spotkać można objętą ochroną rybę - śliza, wydrę oraz bobra, którego ślady działalności w postaci charakterystycznie obgryzionych gałązek i pni wierzbowych są najlepiej widoczne w okresie późnojesiennym i zimowym. Idealnym sposobem na zapoznanie się z walorami przyrodniczymi Małej Panwi na tym odcinku jest spływ kajakiem. Już wkrótce powstanie na odcinku Zawadzkie - Ozimek kilka przystani kajakowych, w tym Krasiejowie (okolice Czarnego Dołu) oraz Ozimku (przy tzw. wyspie). Drugą ciekawą rzeką jest dopływ Małej Panwi - Myślina, meandrująca pośród malowniczych łąk, torfowisk i lasów rzeka w pełni zasługuje na ochronę. W wielu miejscach brzegi jej są strome, dzięki czemu ma tu swoje stanowiska zimorodek, zakładający gniazda w wykopanych przez siebie głębokich norkach. W czystych jej wodach żyją raki rzeczne, pstrągi tęczowe i wydry. Natomiast w sąsiadujących z rzeką lasach spotkać można skrytego i tajemniczego bociana czarnego oraz żurawia. Występuje tu również wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin.

Jeziora Turawskie - atrakcją turystyczną jest przede wszystkim Duże Jezioro Turawskie , które wybudowano w dolnym biegu rzeki Małej Panwi. Do jego budowy i umocnienia brzegów używano miejscowych surowców w skutek czego powstały Jezioro Srebrne , Jezioro Średnie i Jezioro Małe. Jezioro Turawskie (Duże) W latach 1933 - 1939 w dolnym biegu Małej Panwi wybudowano zaporę o wysokości 13 m i sztuczny zbiornik wodny o pojemności 108 mln m3 i powierzchni 22 km2. Prace koordynowało utworzone specjalnie w tym celu Biuro Budowy Jeziora. Przedsięwzięcie, jak na owe czasy, było ogromne. Przy jego budowie użyto 3 mln m3 ziemi, 225 tys. ton kamienia, 10 tys. ton cementu, 10 tys. ton żelaza, 35 tys. ton żelbetonu. Wybudowano 65 tys m2 ścian. W ten sposób wzniesiono ponad 6-kilometrowej długości mur zaporowy, którego wysokość w najwyższym punkcie wynosi 13 m, a szerokość podstawy 5 m. Ogólny koszt budowy, trwającej niespełna 4 lata, poniesiony przez ówczesne Przedsiębiorstwo Gospodarki Zasobami Wodnymi we Wrocławiu, wyniósł 28 mln marek. Już w latach budowy akwenu określona była jednoznacznie jego funkcja, jako rekreacyjno-wypoczynkowa i retencyjna. Przy normalnym stanie jezioro, potocznie zwane również Jeziorem Dużym, mieści 93 mln m3 wody. Duża powierzchnia lustra wody jeziora stwarza znakomite warunki do uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa. Rozległe, piaszczyste plaże, malownicze zatoki, okolone sosnowym lasem, szczególnie po północnej i południowej jego stronie, stwarzają doskonałe miejsca do wypoczynku. To również prawdziwy raj dla wędkarzy - znane w całej Polsce jezioro sandaczowe, ale złowić również można tutaj pokaźnych rozmiarów szczupaka, suma, karpia, okonia, lina, leszcza czy węgorza.

Jezioro Średnie i Małe Ich zwyczajowe nazwy związane są ściśle z powierzchnią, którą zajmują. Leżą obok siebie, po południowej stronie Jeziora Dużego (Turawskiego), do budowy którego używano miejscowego żwiru. Powstałe w ten sposób wyrobiska dały początek owym malowniczym akwenom. Jezioro Srebrne, leżące pomiędzy wsiami Osowiec i Marszałki, w pobliżu północno-zachodniej części Jeziora Dużego, powstało w wyniku budowy umocnień brzegów tegoż właśnie jeziora. Powierzchnia lustra wody wynosi 12 ha. Natomiast jego głębokość dochodzi miejscami do 17 m. Jezioro otoczone jest dobrze zachowanym lasem szpilkowym i mieszanym. Dotąd nie posiada infrastruktury komunalnej i zabudowań. Jest najchętniej odwiedzanym akwenem wodnym ze względu na czystość i kolor wody znajdujący odzwierciedlenie w jego innych obiegowych nazwach "Szmaragdowe", lub ("Zielone") oraz naturalne, malownicze otoczenie.

Kolejnym miejscem, gdzie można wypocząć nad wodą, wędkować i uprawiać sporty wodne jest tzw. "Myślnika" - jeziorko powstałe po wyrobisku naturalnego kruszywa - piasku. Miejsce to położone jest w leśnym otoczeniu pomiędzy miejscowościami Mnichus i Myślina. Podobne wyrobisko znajduje się w miejscowości Grodziec.

Dla amatorów wędkarstwa ważnym miejscem jest również miejscowość Biestrzynnik, gdzie znajduje się kilkanaście stawów rybnych, należących do PZW lub osób prywatnych, w tym łowisko specjalne PZW "Paliwoda", gdzie hodowane są karpie i pstrągi.

© Dworek Sarmata